ارتقاء حساب کاربری
کاربر گرامی برای خرید اشتراک و یا ارتقاء حساب کاربری خود از پلن های زیر استفاده نمائید.

ارتقاء حساب کاربری

سه روز
اشتراک ویژه

1 هزار تومان

0.333 هزار تومان در روز

 • 100 ٪ امـن و مطمئن
 • اندازه آپلود هر فایل 2.00 GB

  دانلـود فایل ها با حداکثر سرعت

  250GB فضای ذخیره سازی

  مدت نگهداری فایل ها نامحدود

  امکان آپلود از سايت ديگر

  قابلیت ایجاد لینکهای کاملا مستقیم

 • پرداخت و تکمیل خرید:

یک ماه
اشتراک ویژه

10 هزار تومان

0.323 هزار تومان در روز

 • 100 ٪ امـن و مطمئن
 • اندازه آپلود هر فایل 2.00 GB

  دانلـود فایل ها با حداکثر سرعت

  250GB فضای ذخیره سازی

  مدت نگهداری فایل ها نامحدود

  امکان آپلود از سايت ديگر

  قابلیت ایجاد لینکهای کاملا مستقیم

 • پرداخت و تکمیل خرید:

سه ماه
اشتراک ویژه

23 هزار تومان

0.247 هزار تومان در روز

 • 100 ٪ امـن و مطمئن
 • اندازه آپلود هر فایل 2.00 GB

  دانلـود فایل ها با حداکثر سرعت

  250GB فضای ذخیره سازی

  مدت نگهداری فایل ها نامحدود

  امکان آپلود از سايت ديگر

  قابلیت ایجاد لینکهای کاملا مستقیم

 • پرداخت و تکمیل خرید:

مزایــای حساب کاربری ویژه

لینک مستقیم
عـدم نمـایش تبلیغـات
دانلود همزمان نامحدود
دانلـود فایل ها با حداکثر سرعت
پشتیبانی از دانلود منیجر
ذخیره سازی محدود و نامحدود
نگهداری فایلهای شما در حساب کاربریتان برای همیشه.
حداکثر فایل مجاز برای ارسال 2.00 GB می باشد
دانلـود فایل ها با حداکثر سرعت
پرداخت مبلغ ناچیز به ازای هر روز
پشتیبانی آنلاین